• 14. veljače 2021.

Račun za dobrovoljne uplate svim članovima sindikata koji su pretrpjeli oštećenja od elementarne nepogode na području Sisaka, Petrinje i Gline te okolnih sela.

IBAN: HR8823900011500207465

Sva uplaćena sredstva biti će javno prezentirana te će se isplaćivati isključivo članovima sindikata koji su imali oštećenja na svojim objektima.