Kasa uzajamne pomoći
  • 31. svibnja 2022.

Na zahtjev brojnih članova od 01.10.2022. krećemo sa Kasom uzajamne pomoći Sindikata medicinske sestre/tehničari zajedno. Uskoro više informacija